Ďakujeme za vyplnenie kontaktného formulára.

Budeme Vás čo najskôr kontaktovať. S úctou a vďakou Ing. Martin Medzanský, PhD.